• Home
 • Werkzoekende

  Werkzoekende

  Wat kunnen we voor je doen?

  Lees meer
 • Opdrachtgever

  Opdrachtgever

  Welke diensten bieden we aan?

  Lees meer
 • Team Quality Coaching

  Team Quality Coaching

  We stellen ons graag voor.

  Lees meer

Quality Coaching

 

Quality Coaching is een landelijk erkende jobcoach organisatie, die al meer dan 20 jaar bestaat en in het bezit is van het keurmerk Blik op Werk. We zijn onderdeel van de Pi-groep (GGZ) en actief in Friesland, Flevoland en Groningen. Daarnaast zijn wij al jaren een betrouwbare partner van onder andere het UWV, gemeenten en werkgevers.

Quality coaching heeft voor de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt  Intenz trajecten ontwikkeld om gericht en in samenwerking met de deelnemer te werken aan een passend traject met daarin het gewenste resultaat. Bij de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt speelt vaak onderliggende problematiek die de re-integratie bemoeilijkt. Om die reden heeft Quality Coaching producten ontwikkeld waarin kennis van re-integratie en GGZ gecombineerd wordt. De Intenz-trajecten kenmerken zich door :

- Eén op één coaching- en begeleidingsgesprekken. In de coachingsgesprekken zal aandacht zijn voor het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Er wordt ondersteuning geboden bij het aangaan van nieuwe situaties en er zal aandacht zijn voor het vergroten van de psychische weerbaarheid. De samenwerking wordt aangegaan met het betrokken netwerk. De jobcoaches passen motiverende gespreksvoering toe. Een gesprekstechniek die negatieve patronen bij de deelnemer kan doorbreken, motivatieproblemen kan achterhalen en een positieve gedragsverandering tot stand kan brengen. Dit kan bijdragen aan het versneld behalen van de doelen in dit traject.

Inzet van een online portfolio voor de deelnemer. Dit is een online omgeving voor de deelnemer waarin leerdoelen worden opgesteld en de deelnemer met behulp van de jobcoach, zelf zijn/haar ontwikkeling in kaart brengt. De leerdoelen zullen gericht zijn op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Denk aan: leren omgaan met tijd, uitvoering van taken, omgang met collega’s, sociale vaardigheden, emoties en leren omgaan met leidinggevenden (autoriteit), veranderende omstandigheden en interacties op de werkvloer.

- In het Intenz traject kan de deelnemer samen met de jobcoach, een online coachingmodule volgen om te werken aan communicatie, assertiviteit of zelfbeeld. De deelnemer werkt op afgesproken tijden aan de huiswerkopdrachten, die uit de module voortkomen.

- Inzet van het gezamenlijke trainingscentrum van PI-groep en Quality Coaching. Hier worden alle activiteiten op het gebied van werk, re-integratie en participatie samengebracht. Er wordt een samenhangend programma aangeboden om vaardigheden te ontwikkelen die de uitstroom naar werk en of opleiding stimuleren. Denk aan persoonlijke begeleiding, online coaching modules om te werken aan zelfbeeld en communicatie,  werkervaringsplaatsen, sollicitatiemogelijkheden en matching op vacatures. Vanuit het trainingscentrum werkt iedere deelnemer naar zijn of haar vermogen aan een op maat samengesteld re-integratietraject: Het trainingscentrum is een positieve plek waar deelnemers zichzelf individueel en groepsgewijs ontwikkelen. Een plek waar altijd professionals aanwezig zijn om te helpen en te ondersteunen. Waar alles draait om ontwikkelen en werkervaring op kunnen doen. Het trainingcentrum is de vindplaats voor alles rondom werk.

Bekijk ons laatste vlog!

Bekijk alle vlogs